Авч байна ШЕЗДТушаал 2018.07.02 №77 /Багахангай болон Налайх ЕШ/
Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны ерөнхий шүүгч
Авч байна ШЕЗДТушаал 2018.07.02 №77 /Багахангай болон Налайх ЕШ/
Багахангай дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны ерөнхий шүүгч
Авч байна ШЕЗДТушаал 2018.07.02 №77 /Багахангай болон Налайх ЕШ/
Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны ерөнхий шүүгч
Авч байна ШЕЗДТушаал 2018.07.02 №77 /Багахангай болон Налайх ЕШ/
Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны ерөнхий шүүгч